Terma perkhidmatan

SweetDream Industrial Corporation Sdn Bhd, Nombor Pendaftaran: 43674-H, Lot 4079, Jalan Lenggeng Batu 8,
71700 Mantin, Negeri Sembilan, Malaysia.

Sila baca syarat-syarat ini dengan teliti. Mereka berlaku untuk penggunaan laman web kami, www.sweetdream.com.my oleh anda; sebarang pembelian yang anda buat melalui Laman Web kami; atau sebarang produk yang anda ingin kembalikan dan tukar. Syarat-syarat ini memberitahu anda siapa kami, bagaimana kami akan memberikan produk kepada anda, bagaimana anda dan kami boleh mengubah kontrak, apa yang harus dilakukan sekiranya terdapat masalah, dan maklumat penting lain. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami melalui e-mel custcare@sweetdream.com.my

1. Umum

 • 1.1 . Untuk tujuan istilah ini, kata-kata berikut mempunyai definisi berikut:

  • 1.1.1 . 'kami', 'kami' atau 'kami' merujuk kepada SweetDream Industrial Corporation Sdn Bhd;

  • 1.1.2 . 'anda' atau 'anda' merujuk kepada orang yang menggunakan Laman web kami untuk membeli Produk dari kami;

  • 1.1.3 . 'Pihak' merujuk kepada SweetDream Limited dan anda;

  • 1.1.4 . 'Produk' atau 'Produk' merujuk kepada sebarang tilam, bantal, guling, pelindung tilam, cadar atau selimut SweetDream;

 • 1.2 . Dengan mengakses laman web kami atau membeli Produk di atasnya, anda bersetuju untuk terikat secara sah oleh Syarat ini dan setiap dokumen yang disebut di dalamnya. Dasar Privasi kami, maklumat penghantaran, kebijakan pengembalian (seperti yang diperincikan di Laman Web kami) dan maklumat yang terdapat dalam surat-menyurat pasca pesanan kami dengan anda, semuanya merupakan sebahagian dari kontrak penjualan antara Para Pihak seolah-olah dinyatakan secara lengkap di sini.

 • 1.3 . Anda hanya boleh membeli Produk dari Laman Web kami untuk alasan bukan perniagaan. Sekiranya anda ingin membeli Produk kami untuk perniagaan anda, anda harus menghubungi kami mengenai butiran di bahagian bawah syarat ini untuk membincangkan syarat perniagaan kami dengan perniagaan.

 • 1.4 . Sekiranya kami harus menghubungi anda, kami akan melakukannya melalui telefon atau dengan menulis surat kepada anda di alamat e-mel atau alamat pos yang anda berikan kepada kami semasa membuat pesanan.

 • 1.5 . Tajuk dalam Syarat ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan tidak akan mempengaruhi penafsiran Terma ini.

2. Penggunaan Laman Web

 • 2.1 . Anda boleh memuat turun dan / atau mencetak salinan kandungan di Laman Web ini semata-mata untuk kegunaan peribadi anda, dengan syarat anda tidak membuang atau mengubah hak cipta, tanda dagang atau pemberitahuan hak milik lain. Anda tidak boleh menghasilkan semula, menggandakan, menyalin, menjual atau memindahkan atau mengeksploitasi secara komersial sebahagian atau keseluruhan Laman Web kami.

 • 2.2 . Kami melakukan yang terbaik untuk memeriksa Laman web untuk virus tetapi kami tidak menjamin bahawa Laman web ini bebas daripada virus atau kandungan berbahaya yang lain. Untuk kepentingan anda sendiri, anda harus memastikan bahawa anda mempunyai perisian dan sistem yang sesuai untuk mencegah virus dan kandungan berbahaya lain di Internet.

 • 2.3 . Kami berhak setiap saat untuk mengubah atau menghentikan penyediaan Laman Web dan untuk menghentikan penjualan apa-apa atau semua Barang melalui Laman Web, baik sementara atau kekal dan dengan atau tanpa pemberitahuan. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk pengubahsuaian, penggantungan atau penghentian ketersediaan Laman Web. Sebarang pengubahsuaian atau penamatan di Laman Web tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing (termasuk tetapi tidak terhad kepada, kewajipan pembayaran) anda yang timbul sebelum tarikh perubahan.

 • 2.4 . Sebagai tambahan kepada penyelesaian undang-undang atau adil yang lain, kami dapat, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, segera menghentikan Terma dan Syarat atau mencabut salah satu atau semua hak anda yang diberikan berdasarkan Terma dan Syarat. Setelah penamatan Perjanjian ini, anda akan segera menghentikan semua akses ke dan penggunaan Laman Web dan kami, di samping sebarang penyelesaian undang-undang atau adil lain, akan segera membatalkan semua kata laluan dan pengenalan akaun yang dikeluarkan kepada anda dan menolak akses anda ke dan penggunaan Laman web ini secara keseluruhan atau sebahagian. Anda juga bersetuju bahawa Laman Web tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau orang lain akibat daripada penangguhan atau penamatan tersebut. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan Laman Web atau dengan syarat, syarat, peraturan, dasar, panduan, atau praktik yang ditetapkan oleh kami dalam mengendalikan Laman Web, satu-satunya ubat eksklusif anda adalah untuk menghentikan penggunaan Laman web ini.

3. Memesan Produk dari kami
 • 3.1 . Semasa membuat pesanan di Laman Web kami, harap baca dan periksa perinciannya dengan teliti sebelum mengirimkannya. Anda berhak untuk menyemak dan mengubah butiran anda sebelum membuat kontrak. Walaupun kami mungkin dapat mengubah perincian pesanan anda setelah pesanan anda dibuat, kami tidak berkewajiban untuk melakukannya.

 • 3.2 . Apabila proses pembayaran selesai dan pesanan dibuat, anda akan menerima pengakuan e-mel bahawa pesanan anda telah diterima. Pengakuan ini tidak sama dengan penerimaan kami terhadap tawaran anda untuk membeli.

 • 3.3. Kami mungkin menghubungi anda untuk mengatakan bahawa kami tidak menerima tawaran anda. Ini biasanya disebabkan oleh sebab-sebab yang merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut.

  • (i) Produk tidak tersedia;

  • (ii) kami tidak dapat membenarkan pembayaran anda, atas alasan penipuan / keselamatan atau sebaliknya;

  • (iii) anda tidak dibenarkan membeli Produk dari kami;

  • (iv) kami tidak dibenarkan menjual Produk kepada anda;

  • (v) anda telah memesan terlalu banyak Produk;

  • (vi) terdapat kesilapan pada harga atau keterangan Produk (jika dibenarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku)

 • 3.4 . Kami berhak untuk menolak menjual Produk apa pun kepada orang lain. Sekiranya kami tidak melakukan ini, kami akan memberitahu anda dalam jangka masa yang munasabah dan tidak akan mengenakan bayaran kepada anda untuk Produk. Kami tidak akan menolak untuk menjual Produk kepada individu tanpa alasan yang baik.

 • 3.5 . Kami memerlukan maklumat tertentu dari anda supaya kami dapat membekalkan Produk kepada anda, termasuk tanpa batasan, alamat, alamat e-mel dan nombor telefon anda. Sekiranya anda memberikan maklumat yang tidak lengkap atau tidak betul atau tidak memberikan maklumat yang diperlukan dalam masa yang munasabah dari kami memintanya, kami mungkin akan menamatkan kontrak. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk membekalkan Produk dengan lambat jika ini disebabkan oleh anda memberi kami maklumat yang tidak lengkap atau salah atau gagal memberikan maklumat yang diperlukan dalam masa yang munasabah dari kami memintanya.

 • 3.6 . Kontrak yang mengikat secara sah hanya akan wujud antara Pihak-pihak di mana kami telah menerima pembayaran sepenuhnya dan anda telah menerima e-mel pengesahan penghantaran. Pada ketika ini, kontrak itu aktif dan kami akan membuat pengaturan untuk menghantar Produk ke alamat penghantaran yang anda tetapkan, dengan syarat pesanan anda membersihkan proses pemeriksaan penipuan kami. Kami juga akan memberikan nombor pesanan kepada anda. Ini akan membantu kami sekiranya anda dapat memberitahu kami nombor pesanan anda setiap kali anda menghubungi kami mengenai pesanan anda.
4. Barang dan Maklumat
 • 4.1 Kami cuba memastikan bahawa semua maklumat di Laman Web, termasuk tetapi tidak terhad kepada perihalan Produk kami dan harga yang disenaraikan, sebut harga atau maklumat yang dikeluarkan oleh kami kepada anda atau di Laman Web adalah tepat dan betul setiap saat. Walau bagaimanapun kesilapan mungkin berlaku. Kami akan berusaha menyelesaikan semua kesilapan maklumat secepat mungkin tanpa sebarang tanggungjawab dari pihak kami.

 • 4.2 Anda harus mempertimbangkan bahawa membeli Barang kami melalui internet memberikan pengalaman membeli-belah yang berbeza daripada membeli di kedai. Maklumat yang disediakan di Laman Web termasuk tetapi tidak terhad kepada gambar, gambar, data mengenai sejauh mana penyampaian, penampilan, prestasi, dimensi, berat, tidak mengikat dan hanya untuk tujuan maklumat.

 • 4.3 Warna Produk yang ditunjukkan di laman web bergantung pada banyak faktor - termasuk persekitaran paparan.

 • 4.4 Ukuran dan bentuk Barang mungkin berbeza dalam kehidupan nyata dari bagaimana ia muncul di skrin anda. Kami memberikan dimensi dan ukuran dengan sebaik-baiknya dalam deskripsi Produk dan adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa ukuran sebenar setiap Produk sesuai untuk tujuan anda.

 • 4.5 Gambar dan gambar di Laman Web hanya untuk tujuan ilustrasi. Pembungkusan produk sebenarnya mungkin berbeza. Untuk keterangan yang tepat mengenai item dan perincian mengenai apa yang disertakan dengan item tersebut, anda perlu membaca keterangan, spesifikasi atau ciri bertulis yang sesuai.

 • 4.6 Sebarang Maklumat Produk yang disyorkan hanya untuk rujukan dan tidak mengikat. Fungsi dan kesesuaian produk mungkin subjektif dari standard setiap pengguna dan mungkin berbeza dari pengguna ke pengguna. Kami tidak menjamin bahawa cadangan Produk akan memenuhi tujuan yang anda inginkan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menilai dan memastikan bahawa Produk sesuai untuk tujuan anda.

 • 4.7 Semua Barang bergantung pada ketersediaan dan kami mungkin tidak dapat memberikan pesanan anda. Kami berhak untuk menarik Barang dari penjualan pada bila-bila masa, dan satu-satunya tanggungjawab kami kepada anda untuk menarik balik Barang adalah dengan mengembalikan wang yang dibayar kepada kami berkenaan dengan Barang yang tidak dapat kami berikan lagi.

 • 4.8 Harap maklum bahawa semua tarikh penghantaran yang diberikan oleh kami adalah anggaran sahaja dan tarikh penghantaran mungkin berbeza.

 • 4.9 Tidak semua Barang dan promosi yang ditawarkan di Laman web ini akan tersedia di kedai, dan sebaliknya. Pada prinsipnya, harga dalam talian kami sama seperti di kedai kami. Kadang-kadang, anda mungkin mendapati perbezaan harga. Kami berhak untuk menyesuaikan harga, Barang dan tawaran istimewa mengikut budi bicara kami.

 • 4.10 Anda harus sedar bahawa:
  • (i) Semua ukuran yang diberikan adalah anggaran dan ukuran tilam dan tilam yang dinyatakan hanya merujuk pada permukaan tidur.
  • (ii) Ukuran tilam mungkin sedikit berbeza dari dimensi yang dinyatakan kerana toleransi pembuatan; dan
  • (iii) Penggredan selesa hanya untuk panduan.
  • (iv) Semasa meletakkan tilam di tempat tidur, harap maklum bahawa mungkin terdapat celah di sekitar tepi; ini untuk membolehkan putaran & tempat tidur.
  5. Pembayaran dan Harga
   • 5.1 Kami menerima pembayaran melalui kad kredit dan kad debit, Kami tidak menerima pembayaran tunai.

   • 5.2 Kami akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan semua maklumat yang anda berikan semasa pembayaran selamat dengan menggunakan mekanisme pembayaran selamat yang disulitkan. Walau bagaimanapun, sekiranya tidak berlaku kecuaian dari pihak kami, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami sekiranya pihak ketiga memperoleh akses tanpa kebenaran ke atas sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami.

   • 5.3 Di mana anda telah membayar dengan kad kredit atau debit, kad akan dikenakan semasa pembayaran anda disetujui oleh kami. Walau bagaimanapun, semua pembayaran dengan kad kredit atau kad debit kemudiannya harus disahkan oleh penerbit kad yang berkenaan. Tidak ada bayaran tambahan di mana anda membayar dengan kad kredit atau debit.

   • 5.4 Sekiranya anda telah membayar Produk yang tidak dapat kami berikan, kami akan mengembalikan wang anda secepat mungkin dan dalam tempoh 14 hari dari tarikh pembayaran diterima.

   • 5.5 Sekiranya pembayaran anda tidak diterima oleh kami dan anda sudah menerima Produk, anda mesti membayar Produk dalam masa 14 hari atau mengembalikannya kepada kami secepat mungkin. Dalam keadaan sedemikian, anda mesti menyimpan Produk dalam simpanan anda, menjaganya dengan wajar (mengikut arahan atau manual yang diberikan bersama Produk) dan tidak menggunakannya sebelum mengembalikannya kepada kami.

   • 5.6 Kegagalan mengembalikan Produk yang belum dibayar dalam masa 14 hari, memberi kami hak untuk mengumpulkan produk dari anda dengan perbelanjaan anda, termasuk kehilangan nilai yang mungkin timbul semasa Produk anda miliki.

   • 5.7 Harga Produk disenaraikan dan perlu dibayar dalam Ringgit Malaysia (MYR) untuk Produk yang dibeli di Malaysia.

   • 5.8 Selalu ada kemungkinan, di sebalik usaha terbaik kita, Produk mungkin berharga tidak betul. Sekiranya harga Produk betul pada tarikh pesanan anda lebih tinggi daripada harga yang dinyatakan kepada anda, kami akan menghubungi anda untuk mendapatkan arahan anda sebelum kami menerima pesanan anda. Sekiranya kami menerima dan memproses pesanan anda di mana kesalahan penentuan harga jelas dan tidak dapat dielakkan dan mungkin telah diakui oleh anda sebagai harga yang salah, kami mungkin akan mengakhiri kontrak, mengembalikan sejumlah wang yang anda bayar dan memerlukan pengembalian Produk.

   • 5.9 Sebagai tambahan kepada syarat tambahan yang terdapat di dalam Laman Web, syarat-syarat berikut juga berlaku untuk jenis pembayaran berikut:
    • 5.9.1 Pilihan pembayaran kad kredit dan kad debit tersedia melalui ipay88. Semua transaksi harus dilindungi dengan standard penyulitan terkemuka di industri.
    • 5.9.2 Harap maklum bahawa caj tambahan mungkin dikenakan jika anda menggunakan kad terbitan bukan Malaysia kerana pertukaran mata wang asing.

   • 5.10 Harga Barang dan / atau Perkhidmatan adalah Harga Runcit yang Disyorkan (“RRP”) yang dinyatakan di Laman Web pada saat Pembeli membuat penawarannya membeli di Laman Web. Kecuali dinyatakan lain, RRP tidak termasuk caj penghantaran, yang akan dibayar oleh Pembeli sebagai tambahan kepada jumlah harga pesanan Pembeli.

   • 5.11 Dalam kebanyakan kes, bayaran penghantaran yang perlu dibayar oleh anda untuk pesanan anda adalah seperti yang diberikan di laman web semasa anda membuat pesanan. Bayaran penghantaran dapat dikira mengikut kod pos anda, berat, ukuran, sifat dan nilai Barang anda.

   • 5.12 Kami bertekad untuk memberikan maklumat harga paling tepat di Laman Web kepada anda; namun, kesalahan masih boleh berlaku. Sekiranya kami menemui kesalahan dalam harga Barang yang anda pesan, kami akan memberitahu anda secepat mungkin. Anda kemudian akan diberi pilihan untuk mengesahkan semula pesanan anda dengan harga yang betul atau membatalkan pesanan anda.

   • 5.13 Sekiranya kami tidak dapat menghubungi anda menggunakan maklumat hubungan yang anda berikan semasa proses pesanan, kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan dan memberitahu anda melalui e-mel.

   • 5.14 Sekiranya anda memutuskan untuk membatalkan pesanan anda setelah kami memberitahu anda tentang kesalahan harga dan anda telah membayar Barang, kami akan memberikan anda pengembalian wang penuh secepat mungkin.
    6. Penghantaran & Penghantaran
    • 6.1 Syarat Penghantaran & Penghantaran
     • 6.1.1 Ini adalah terma dan syarat pengiriman ("Syarat Penghantaran") yang berlaku untuk penghantaran oleh kami kepada anda - Pembeli Barang yang dibeli dari Laman Web.
     • 6.1.2 Penghantaran Barang hendaklah dibuat ke alamat yang ditentukan oleh anda semasa proses pesanan. Kami berhak pada bila-bila masa untuk mensubkontrakkan semua atau mana-mana kewajiban untuk pengiriman Barang kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga lain dari pilihan kami, namun tetap bertanggungjawab untuk penghantaran kepada anda.
     • 6.1.3 Kami berhak untuk mengubah Syarat Penghantaran setiap saat. Sebarang perubahan pada Syarat Penghantaran akan berlaku untuk semua pengiriman baru setelah perubahan diterbitkan di Laman Web kami. Anda harus memeriksa Syarat Pengiriman yang diposkan di Laman Web sebelum setiap penghantaran baru - perubahan mungkin telah dilakukan sejak kunjungan terakhir anda.

    • 6.2 Harga - Dalam kebanyakan kes, bayaran penghantaran yang anda bayar untuk pesanan anda adalah seperti yang diberikan pada masa anda membuat pesanan di Laman Web. Bayaran penghantaran boleh dikira mengikut kod pos anda, berat, ukuran, sifat, dan nilai Barang anda. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai bayaran penghantaran, sila lihat halaman Penghantaran dan Penghantaran.
    • 6.3 Proses Penghantaran. Setelah anda membuat pesanan dalam talian, kami akan menghantar e-mel Pengakuan Pesanan kepada anda. Pengesahan e-mel akan dihantar kepada anda. Tandatangan akan diperlukan dari penerima Barang untuk bukti penghantaran diterima. Penerima mungkin anda atau pihak ketiga yang hadir di alamat penghantaran anda, wakilnya mestilah orang dewasa yang mampu menerima penghantaran bagi pihak anda, dan anda bersetuju bahawa kami berhak untuk bergantung pada arahan wakil seolah-olah mereka adalah milik anda . Kakitangan penghantaran tidak dibenarkan meninggalkan barang yang belum ditandatangani.

    • 6.4 Urusan Penghantaran. Penghantaran Barang hendaklah dibuat ke alamat yang ditentukan oleh Pembeli semasa proses pesanan dalam talian. Lokasi mesti berada di Malaysia Barat dan di kawasan penghantaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lokasi mesti diakses melalui jalan raya. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahawa kami dapat membuat penghantaran ke alamat penghantaran. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan penghantaran akibat tindakan atau peninggalan oleh anda.

    • 6.5 Untuk Penghantaran Kurier dan Bungkusan
     • 6.5.1 Sebarang tarikh yang dinyatakan untuk penghantaran barang melalui kurier adalah anggaran sahaja. Kami cuba memenuhi anggaran tarikh penghantaran namun ada kalanya kami tidak dapat melakukan ini dan tarikh penghantaran sebenar anda akan berbeza. Kami menasihati anda untuk tidak membuat rancangan untuk menerima penghantaran anda, contohnya waktu cuti dari tempat kerja, Sabtu selepas 1:00, dan Ahad
     • 6.5.2 Kami berhasrat untuk menyampaikan pesanan anda dalam 14 hari selepas membuat pesanan anda, bergantung pada ketersediaan stok dan tempat anda tinggal. Walau bagaimanapun, kami akan menghantar Barang dalam masa 30 hari dari pesanan anda melainkan jika dipersetujui oleh anda dan kami.
     • 6.5.3 Penghantaran untuk pesanan dibuat dari Isnin hingga Jumaat antara jam 9 pagi hingga 6 petang dan Sabtu antara jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Penghantaran hanya akan dibuat ke tempat masuk alamat penghantaran.
    • 6.6 Untuk Tilam (Zon A Malaysia Barat)
     • 6.6.1 Penghantaran Zon A oleh Pasukan Penghantaran SweetDream kami. (Sila rujuk halaman Penghantaran & Penghantaran untuk perincian zon Malaysia Barat).
     • 6.6.2 Dalam 72 jam selepas membuat pesanan anda secara dalam talian, kami akan menghubungi anda melalui panggilan telefon, teks atau e-mel untuk menjadualkan penghantaran oleh pasukan penghantaran SweetDream.
     • 6.6.3 Anda bersetuju dan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda akan bersedia untuk menerima penghantaran barang pada tarikh penghantaran dan membalas untuk mengesahkan tarikh penghantaran yang dipersetujui. Sekiranya anda tidak tersedia, minta tarikh yang berbeza secepat mungkin dan, dalam keadaan apa pun, selewat-lewatnya 48 jam sebelum tarikh penghantaran yang dirancang dengan menghantar e-mel kepada kami di custcare@sweetdream.com.my atau hubungi kami +1300 88 9921
     • 6.6.4 Sekiranya anda mahu kami menghantar ke alamat lain, anda harus memberitahu kami melalui e-mel atau telefon. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak menjamin bahawa kami akan dapat mengubah alamat pengiriman tepat pada waktunya Produk akan dihantar ke alamat yang diubah.
     • 6.6.5 Semasa penghantaran, anda akan diminta untuk memeriksa barang, memeriksa keadaan bungkusan dan apakah jumlah bungkusan yang betul telah dihantar. Anda akan diminta untuk menandatangani dokumen penghantaran yang mengesahkan bahawa penghantaran telah berlaku, jumlah barang yang dikirimkan, bahawa pengiriman barang tersebut tidak menyebabkan kerosakan pada harta benda anda, bahawa barang-barang dihantar "bebas dari kerosakan yang dapat dilihat" dan bahawa anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang anda terima. Sekiranya terdapat kerosakan yang jelas atau barang hilang atau tidak betul, anda harus mencatatkannya pada dokumen penghantaran. Barang yang hilang akan dipesan semula dan barang yang rosak / tidak betul akan dipulangkan dan diganti dan dihantar secara percuma. Anda mesti memberitahu kami mengenai barang yang rosak, hilang dan / atau tidak betul dalam jangka masa yang wajar setelah anda berpeluang memeriksa barang tersebut. Sekiranya anda enggan menandatangani dokumen penghantaran, ini akan dianggap sebagai penolakan untuk menerima penghantaran.
     • 6.6.6 Sekiranya sesuatu yang di luar kawalan kami mempengaruhi anggaran tarikh penghantaran, kami akan memberitahu anda mengenai anggaran tarikh penyerahan Produk secepat mungkin. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk meminimumkan kesan kelewatan tersebut dan dengan syarat kami melakukan ini, kami tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan yang disebabkan oleh peristiwa yang berada di luar kawalan kami. Tidak ada dalam klausa ini yang mempengaruhi hak undang-undang anda untuk membatalkan kontrak.
     • 6.6.7 Setelah barang dihantar kepada anda (atau wakil anda), anda menjadi pemilik barang tersebut dan dari situ mereka akan menanggung risiko anda. Ini bermaksud anda akan bertanggungjawab atas kerosakan, kerugian atau kemusnahan berikutnya.
    • 6.6 Untuk Tilam (Zon B Malaysia Barat)
     • 6.6.1 Penghantaran Zon B oleh Rakan Perkhidmatan Kurier kami. (Sila rujuk halaman Penghantaran & Penghantaran untuk perincian zon Malaysia Barat)
     • 6.6.2 Dalam masa 96 jam setelah membuat pesanan anda secara dalam talian, syarikat kurier akan menghubungi anda secara langsung melalui telefon atau teks, anda boleh berbincang dengan mereka mengenai tarikh dan masa yang ingin anda nyatakan.
     • 6.6.3 Anda bersetuju dan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda akan bersedia untuk menerima penghantaran barang pada tarikh penghantaran dan membalas untuk mengesahkan tarikh penghantaran yang dipersetujui. Sekiranya anda tidak tersedia, minta tarikh yang berbeza secepat mungkin dan, dalam keadaan apa pun, selewat-lewatnya 24 jam sebelum tarikh penghantaran yang dirancang melalui telefon terus ke syarikat perkhidmatan kurier.
     • 6.6.4 Semasa penghantaran, anda akan diminta untuk memeriksa barang, memeriksa keadaan bungkusan dan apakah jumlah bungkusan yang betul telah dihantar. Anda akan diminta untuk menandatangani dokumen penghantaran yang mengesahkan bahawa penghantaran telah berlaku, jumlah barang yang dikirimkan, bahawa pengiriman barang tersebut tidak menyebabkan kerosakan pada harta benda anda, bahawa barang-barang dihantar "bebas dari kerosakan yang dapat dilihat" dan bahawa anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang anda terima. Sekiranya terdapat kerosakan yang jelas atau barang hilang atau tidak betul, barang dalam jangka masa yang wajar setelah anda berpeluang memeriksa barang tersebut. Sekiranya anda enggan menandatangani dokumen penghantaran, ini akan dianggap sebagai penolakan untuk menerima penghantaran.
     • 6.6.5 Setelah barang dihantar kepada anda (atau wakil anda), anda akan menjadi pemilik barang tersebut dan dari situ mereka akan menjadi risiko anda. Ini bermaksud anda akan bertanggungjawab atas kerosakan, kerugian atau kemusnahan berikutnya.
     7. Pulangan dan Pertukaran (UNTUK BAHAN)
     • 7.1 Kami tidak mempunyai polisi pembayaran balik, tetapi anda boleh mengembalikan produk sebagai ganti produk kedai. produk tilam selama 30 hari, dari hari anda menerima barang tersebut
     • 7.2 Anda mempunyai masa 30 hari dari tarikh penghantaran untuk mengembalikan tilam SweetDream anda kerana memerlukan sedikit masa untuk badan anda menyesuaikan diri dengan sokongan yang lebih baik, kami memerlukan percubaan minimum 21 hari. Untuk cadangan bagaimana menjadikan pengalaman tidur anda lebih baik.
     • 7.3 Untuk layak mendapat pengembalian & pertukaran, anda mesti berada dalam tempoh percubaan 30 malam anda dan memilikinya sekurang-kurangnya 21 hari, dan tilam mestilah bersih dan tidak rosak.
     • 7.4 Untuk memulakan pertukaran, hubungi perkhidmatan pelanggan di 1300889921 atau e-mel ke custcare@sweetdream.com.my Setelah kelayakan disahkan, pakar akan membantu memudahkan prosesnya.
     • 7.5 Untuk mengembalikan & menukar produk anda, hantarkan dahulu e-mel kepada kami di custcare@sweetdream.com.my untuk menerima nombor kebenaran barang dagangan. Dengan nombor tersebut, kami akan mengatur perkhidmatan pembawa atau kurier untuk mengambil dari alamat berdaftar anda.
     • 7.6 Harap maklum bahawa, dalam semua kes, diperlukan resit atau invois dalam talian yang menunjukkan bukti pembelian. Polisi ini terhad kepada 1 kali pulang pergi setiap isi rumah dan mesti dilaksanakan selewat-lewatnya 30 malam pada tarikh penerimaan.
     • 7.7 Sekiranya barang yang ditukarkan bernilai lebih tinggi daripada barang yang asal, anda akan dikenakan bayaran untuk perbezaan harga. Walau bagaimanapun, jika nilai pertukaran anda bernilai lebih rendah, tidak ada bayaran balik yang akan dikreditkan kerana perbezaannya.
     • 7.8 Kami menawarkan pertukaran percuma untuk 1 kali sahaja (di malaysia barat sahaja). Anda perlu menanggung kos penghantaran sebarang pertukaran tambahan. Kos tidak melebihi RM400 dan tidak kurang daripada RM160.
     • 7.9 Anda perlu mengemukakan permintaan pengembalian & pertukaran di penjaga kami. Setelah pesanan asal anda diterima dan diperiksa, kami akan menghantar e-mel kepada anda untuk memberitahu anda bahawa kami telah menerimanya.
     • 7.10 Sekiranya anda memutuskan untuk menyimpan tilam SweetDream anda, anda boleh yakin bahawa kami mendapat jaminan anda dengan Jaminan Kualiti 5 Tahun yang komprehensif.
     • 7.11 Produk di atas tidak termasuk mempunyai tilam mudah alih, tilam bergolek, tilam dilipat, dan tilam nipis setebal 3-6 inci. Walau bagaimanapun, produk ini masih mempunyai polisi pengembalian dan pertukaran 7 hari.
     8. Pulangan dan Pertukaran (UNTUK PRODUK PEMASANGAN)
     • 8.1 Kami tidak mempunyai polisi pengembalian wang, tetapi anda boleh mengembalikan produk sebagai ganti produk kedai. Produk tempat tidur selama 7 hari, dari hari anda menerima barang tersebut
     • 8.2 Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan barang yang anda terima, anda boleh mengembalikannya kepada kami dalam masa 7 hari dari tarikh penerimaan, dengan syarat barang tersebut dalam keadaan dapat dijual semula.
     • 8.3 Untuk memulakan pengembalian & pertukaran, hubungi perkhidmatan pelanggan di 1300889921 atau e-mel ke custcare@sweetdream.com.my Setelah kelayakan disahkan, pakar akan membantu memudahkan prosesnya.
     • 8.4 Untuk layak mendapat pengembalian & pertukaran, anda mesti masih dalam masa 7 hari, dan produk tempat tidur mestilah bersih dan tidak rosak.
     • 8.5 Sebarang kos mengembalikan barang yang tidak diingini kepada kami tidak akan dikembalikan. Setelah kami menerima barang yang dikembalikan, kami akan terus menukar barang yang anda ingin tukar dengan nilai yang sama.
     • 8.6 Sekiranya barang yang ditukarkan bernilai lebih tinggi daripada barang yang asal, anda akan dikenakan bayaran untuk perbezaan harga. Walau bagaimanapun, jika nilai pertukaran anda bernilai lebih rendah, tidak ada bayaran balik yang akan dikreditkan kerana perbezaannya.
     • 8.7 Bukti pembelian akan diperlukan untuk semua pertukaran, jadi simpanlah resit atau invois anda untuk memudahkan pengembalian!
     • 8.8 Harap maklum bahawa kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan pulangan anda. Kami mengesyorkan menggunakan perkhidmatan pos berdaftar untuk mengembalikan barang, dan menyimpan catatan mengenai penjejakan.
     • 8.9 Kami menawarkan pertukaran percuma untuk 1 kali sahaja (di malaysia barat sahaja). Anda perlu menanggung kos penghantaran sebarang pertukaran tambahan. Kos tidak melebihi RM40 dan tidak kurang RM15.
     9. Tidak Dibolehkan Mengembalikan dan Menukar
     • 9.1 Penampilan atau warna sebenar produk mungkin berbeza daripada yang ditunjukkan dalam foto, produk sebenar akan berlaku.
     • 9.2 Oleh kerana pencahayaan atau perbezaan warna monitor komputer, mengakibatkan sedikit variasi warna antara produk sebenar dan foto. Semua ukuran dan berat adalah anggaran. Maklumat spesifikasi pada halaman perincian produk adalah untuk rujukan anda sahaja; kerana pengukuran manual, kumpulan pesanan yang berbeza atau kaedah pengukuran individu, mungkin sedikit berbeza dengan ukuran anda.
     • 9.3 Memaklumkan melebihi tarikh polisi pertukaran & pertukaran atau tarikh polisi pertukaran & pertukaran.
     • 9.4 Produk tidak dalam keadaan baik, dan bukan juga kerosakan dari pengilang. Sekiranya kriteria pengembalian tidak dipenuhi, kami mungkin menolak pengembalian.
     10. Perintah Pembatalan
     • 10.1 Setelah anda membuat pesanan melalui Laman Web, sekiranya anda ingin membatalkan pesanan anda, anda berhak untuk melakukannya sebelum Barang dihantar kepada anda. Sila maklumkan kepada kami bila-bila masa sebelum Pengesahan Penghantaran Barang dihantar kepada kami dari kami. Berdasarkan Pengakuan Pesanan yang dikirimkan kepada anda, kami akan memberikan pengembalian wang sepenuhnya dari jumlah yang telah anda laksanakan.
     • 10.2 Sekiranya anda ingin membatalkan pesanan atau kontrak, anda mesti memberitahu kami di perkhidmatan pelanggan 1300889921 dalam masa 1 hari dari tarikh pembelian anda, dan sila hantarkan e-mel kepada kami di custcare@sweetdream.com.my, sila lampirkan e-mel atau sebut harga Pengakuan Pesanan anda nombor pesanan anda dalam e-mel bertulis dan nyatakan Barang yang ingin dibatalkan.
     • 10.3 Anda tidak boleh membatalkan pesanan atau Kontrak setelah barang dihantar kepada anda.
     • 10.4 Bayaran balik penuh ditolak yuran termasuk kos operasi, caj bank dan caj GST bank akan dikembalikan kepada anda dalam masa 14 hari bekerja.
     11. Promosi, Kod Promosi, Hadiah dan Hadiah Percuma
     • 11.1 Promosi dan kod promo: Dari semasa ke semasa, SweetDream dapat menawarkan kod promo yang mungkin berlaku untuk pembelian tertentu, atau tertentu yang dibuat melalui laman web kami. Kami sama sekali tidak berkewajiban untuk memberitahu anda mengenai promosi atau kod promo yang akan datang selain dari kod promosi atau promosi semasa atau sedia ada. Setiap promosi dan kod promo akan dikenakan syarat & ketentuan tertentu yang ditentukan pada saat kod promosi dikeluarkan (termasuk dan tidak terhad pada tempoh sah promosi atau kod promosi) selain yang disebutkan dalam Syarat ini.
     • 11.2 Sekiranya anda telah membuat pembelian di laman web kami sebelum promosi diumumkan, SweetDream tidak bertanggungjawab untuk memberikan promosi yang sama kepada anda demi kepentingan adil kepada pelanggan kami yang lain. Kami mempunyai beberapa cara untuk memberitahu orang ramai mengenai promosi atau kod promosi kami - kami mungkin akan menghantar maklumat melalui e-mel kepada anda (jika anda telah mendaftar untuk e-mel pemasaran kami, atau kami mungkin mengiklankan promosi atau kod promo di Laman Web kami melalui sepanduk atau mesej pop timbul, atau kami boleh mengumumkannya di saluran media sosial kami, atau kami boleh mengiklankan promosi atau kod promosi di mana-mana atau semua ruang pameran rasmi rakan kongsi kami yang tersenarai di laman web kami.
     • 11.3 Kami berhak menolak penggunaan sebarang promosi atau kod promosi apabila ia habis atau ditebus sepenuhnya. Bergantung pada promosi atau kod promo, kod promo hanya boleh ditebus sekali untuk setiap pelanggan. Kod-kod ini tidak boleh digunakan bersama dengan potongan lain. Hanya satu baucar / kod promo yang boleh digunakan untuk setiap pesanan.
     • 11.4 Kod promosi tidak boleh dipindah milik kepada orang lain dan tidak boleh ditebus dengan wang tunai atau kredit.
     • 11.5 Hadiah dan Hadiah Percuma. - Sebarang hadiah dan / atau hadiah percuma yang ditawarkan oleh SweetDream berkaitan dengan promosi, peraduan, muhibah kami, dan acara rasmi lain tidak boleh dikembalikan, diganti, atau dijual semula ke SweetDream dengan wang tunai atau nilai kredit.
     12. Waranti
     • 12.1 Tilam SweetDream baru anda dilindungi oleh jaminan terhad 5 tahun dari hari penghantaran ke rumah anda. Sila rujuk bahagian jaminan kami untuk memahami sepenuhnya syarat yang berlaku.
     • 12.2 Produk tempat tidur SweetDream baru anda dilindungi oleh jaminan terhad 7 hari dari hari penghantaran ke rumah anda.
     • 12.3 Kami tidak menjamin bahawa Produk kami akan menyembuhkan atau melegakan keadaan perubatan yang mungkin anda alami. Jaminan Terhad dikenakan kepada pembeli Produk yang asal dan tidak boleh dipindah milik. Untuk keterangan mengenai Jaminan Terhad, rujuk syarat Jaminan Terhad bagi setiap Produk di bawah. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk Produk setelah tamat Tempoh Jaminan.
     • 12.4 Jaminan pengecualian tidak berlaku untuk perkara berikut:
      • (i) Barang yang tidak dilindungi di bawah Jaminan Terhad dan Barang yang disesuaikan.
      • (ii) Barang yang telah digunakan dengan tidak betul, disalahgunakan, disalahgunakan, ditangani dengan salah, diubah atau dibersihkan dengan tidak betul.
      • (iii) Kerosakan dan kerosakan biasa, akibat atau kerosakan sampingan.
      • (iv) Barang yang telah diletakkan di luar rumah, di bawah cahaya matahari langsung, atau digunakan untuk tujuan bukan domestik.
      • (v) Barang yang dianggap tidak sesuai untuk tujuan pengguna.
     • 12.5 Jaminan adalah atas budi bicara SweetDream Industrial Corporation Sdn. Bhd. Sama ada membaiki atau mengganti kecacatan pengeluar.
     • 12.6 Jaminan sah untuk ketinggian tilam sehingga 10% dari ketinggian asal tilam. Jaminan hanya sah dan boleh dilaksanakan untuk produk SweetDream yang dibeli dari peniaga sah.
     • 12.7 Jaminan sah jika tilam digunakan pada alas yang sesuai atau sesuai dengan tilam yang dibeli, asas yang tidak betul boleh membatalkan jaminan.
     • 12.8 Jaminan tidak sah sekiranya tilam digunakan dengan cara yang lain daripada cara yang dimaksudkan, kebiasaan, dan konvensional (mis. Tilam yang dikenakan berat melebihi kawasan pada berat yang diharapkan diharapkan dianggap tidak betul.)
     • 12.9 Kerja-kerja pembaikan dikenakan untuk kerosakan dan kerosakan yang tidak disebabkan oleh kerosakan pengeluar.
     • 12.10 Kos pengangkutan untuk pembaikan ditanggung oleh pembeli.
     • 12.11 Sejajar dengan penyelidikan dan komitmen SweetDream yang berterusan ke arah kecemerlangan, Syarikat berhak untuk mengganti bahan dengan kualiti yang sama, sekiranya bahan yang serupa tidak tersedia pada masa pembaikan atau penggantian.
     • 12.12 Syarikat kami tidak akan bertanggungjawab atas pembaikan yang dilakukan di luar kilang kami.
     13. Had Liabiliti
     • 13.1 Kami tidak menerima tanggungjawab untuk kerosakan harta benda anda semasa Penghantaran selain kerosakan akibat kecuaian Kami ketika tanggungjawab Kami terhad kepada kos langsung anda untuk memperbaiki kerosakan tersebut.
     • 13.2 Tanggungjawab keseluruhan kami berkaitan dengan atau timbul dari Pesanan, sama ada dalam kelalaian atau sebaliknya, akan terhad kepada nilai Barang.
     • 13.3 Kami tidak akan bertanggungjawab atas kerugian, kos atau perbelanjaan tidak langsung atau akibat yang berkaitan dengan atau timbul dari Pesanan.
     • 13.4 Tiada dalam terma dan syarat ini yang mengecualikan atau mengehadkan tanggungjawab untuk kematian atau kecederaan diri yang disebabkan oleh kecuaian, penipuan atau tanggungjawab lain yang mungkin tidak terhad atau dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan.
     • 13.5 Dengan mengakses dan meneruskan penggunaan laman web, anda berpendapat bahawa anda memahami bahawa penggunaan laman web adalah atas risiko anda sendiri dan laman web tersebut diberikan kepada anda berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia". Kami dengan tegas menolak semua jaminan dalam bentuk apa pun, sama ada tersurat atau tersirat mengenai penggunaan Laman Web.
     14. Hak Cipta
     • 14.1 Imej orang, produk dan tempat di laman web ini adalah hak milik SweetDream atau pemberi lesen kami. Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua kandungan yang disertakan di laman web ini (grafik, logo, reka bentuk, gambar, video, brosur digital, gambar) adalah hak milik SweetDream atau pemberi lesennya, rakan kongsi atau sekutu dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa.
     • 14.2 Sebarang penggunaan kandungan atau bahan apa pun di laman web ini dilarang sama sekali dan boleh melanggar undang-undang hak cipta dan tanda dagang, dan / atau undang-undang privasi, publisiti dan / atau peraturan dan undang-undang komunikasi.
     15. Perlindungan Data
     • 15.1 Kami memandang serius privasi anda. Untuk penjelasan yang lebih terperinci tentang bagaimana kami akan mengumpulkan, menggunakan dan menyimpan maklumat yang berkaitan dengan Anda, sila lihat halaman Dasar Privasi kami
     • 15.2 SweetDream berkomitmen untuk menghormati hak privasi anda. Dasar privasi ini, yang berlaku sama ada anda mengunjungi kedai kami, menggunakan laman web kami, atau menghubungi kami melalui telefon atau e-mel, memberi anda maklumat mengenai:

      • (i) data peribadi apa yang kami kumpulkan;
      • (ii) bagaimana kita menggunakan data peribadi itu;
      • (iii) pendedahan data peribadi anda kepada pihak ketiga; dan
      • (iv) asas undang-undang yang menjadi asas kami memproses data peribadi anda.
     • 15.3 Anda tidak perlu mengambil tindakan apa pun akibat dasar privasi ini, tetapi anda mempunyai hak undang-undang tertentu seperti yang dijelaskan di bawah.
     • 15.4 Penting untuk anda membaca dasar privasi ini bersama-sama dengan notis privasi atau notis pemprosesan yang adil yang mungkin kami berikan pada majlis-majlis tertentu ketika kami mengumpulkan atau memproses data peribadi mengenai anda sehingga anda mengetahui sepenuhnya tentang bagaimana dan mengapa kami menggunakan data. Notis privasi ini melengkapkan notis lain dan tidak bertujuan untuk mengabaikannya.
     • 15.5 Laman web ini tidak bertujuan untuk kanak-kanak dan kami tidak sengaja mengumpulkan atau meminta data yang berkaitan dengan kanak-kanak.

     16. Hubungi Kami

     Untuk pertanyaan, permintaan untuk mengubah Pesanan, permintaan untuk mengubah Detail penghantaran, permintaan pengembalian dan pertukaran dan semua pertanyaan lain Anda boleh menghubungi Kami dengan:

     SweetDream - Penjagaan Pelanggan
     E-mel: custcare@sweetdream.com.my
     Tel: +1300 88 9921 / 6017-223 2992

     SweetDream - Pasukan Penghantaran
     E-mel: custcare@sweetdream.com.my
     Tel: 6017-223 2992

     ×